CENNÍK

Členské poplatky pre deti a mládež

Cassia A / mesačný poplatok

30€

Cassia B / mesačný poplatok

30€

Cassia C / mesačný poplatok

30€

Cassia prípravka/ mesačný poplatok

deti od 3 rokov

30€


Členský poplatok zahrňuje 8 lekcií v mesiaci a v prípade vynechania lekcie sa nevracia. Členský poplatok sa uhrádza v danom mesiaci najneskôr do 10. dňa. 

 

Kurzy pre dospelých

Kurz brušných tancov

po dohode s inštruktorom 0903 451 516

Kurz ľudových tancov

 www.kosulenka.sk

Kurz baletu

12 lekcií ( 3 mesiace), 90 min. lekcia 

180€

Írske tance 

8 lekcií v mesiaci 

30€

 

Súkromné lekcie

Svadobný tanec 

60 min.

20€ 

Individuálna hodina

60 min.

15€

Príprava na konzervatórium

4 lekcie / 90 min.

100€

 

Prenájom priestorov

Jednorázový vstup 


20€ /hod.

8 hodín v mesiaci


150€