realizované

PROJEKTYPočas roku realizujeme množstvo projektov a možností pre členov Cassia dance, ktoré nie sú financované z členského poplatku. Pre členov sú dobrovoľné a sú dostupné aj pre širokú verejnosť. Nové a aktuálne projekty nájdete v úvode našej stránky.