CASSIA DANCE

Denný tanečný tábor

Denný tanečný tábor bude prebiehať v priestoroch tanečného centra Cassia dance na Tomášikovej ulici č. 24 OD BETA. 

Denný režim a program je pod vedením riaditeľky a zakladateľky tanečného centra s dlhoročnou praxou. Asistovať budú skúsené lektorky a animátorky. 

PODMIENKY

- v deň nástupu do tábora musí die´ta dovŕšiť 6 rokov

- prihláška je platná po úhrade zálohy

- v deň nástupu prineste potvrdenie o bezinfekčnosti

VYPÍSANÚ PRIHLÁŠKU POŠLITE NA EMAIL: tc.cassiadance@gmail.com

LETO JE POHYB, POHYB JE RADOSŤ A RADOSŤ JE TANEC


CENA : 135 EUR

KAPACITA : 20 detí

- športovo- tanečné tréningy každý deň, pohybové hry a aktivity

- choreografie v rôznych tanečných štýloch

- workshop v štýle street dance

- kreatívne dielne

- zážitkové dni (ALPINKA, ANIČKA, ZOO, FUNPARK, KˇUPALISKO) podľa počasia

- zabezpečená desiata, obed a olovrant

TERMÍN: 

15.7. - 19.7.2024

19.8. - 23.8.2024

ČAS: 

nástup: 8:00

odchod: 16:00